Chơi mà học với trò chơi quan sát
19/01/2018
Hài độc thoại
25/04/2018

Kỹ thuật của người Nhật khiến thế giới phải phục lăn

Sự khéo tay và tỉ mỉ của người Nhật được thể hiện trong rất nhiều nghề. Họ đã đưa lên tầm nghệ thuật:

 1. Nấu ăn
 2. Dùng dao trong nấu ăn
 3. Làm món ăn trưng bày
 4. Ceramics
 5. Textiles
 6. Lacquerware
 7. Wood and bamboo
 8. Metalwork
 9. Dolls
 10. Paper making
 11. Glass
 12. Cloisonné
 13. Gem carving
 14. Decorative metal cutting
 15. Inkstone carving
 16. Ivory carving
 17. Bắn cung
 18. Matcha
 19. Mochi