Kỹ thuật của người Nhật khiến thế giới phải phục lăn
12/02/2018

Hài độc thoại

Fluffy – Nghệ sĩ hài độc thoại Mexico

Maz Jobrani – Nghệ sĩ hài độc thoại Iran

Jeff Dunham – Nghệ sĩ hài độc thoại với con rối Achmed

Russel Peter – Nghệ sĩ hài độc thoại Canada gốc Ấn Độ