25/04/2018

Hài độc thoại

Fluffy – Nghệ sĩ hài độc thoại Mexico Maz Jobrani – Nghệ sĩ hài độc thoại Iran Jeff Dunham – Nghệ sĩ hài độc thoại với con rối Achmed Russel Peter – Nghệ sĩ hài độc thoại Canada gốc Ấn Độ